Lue tästä Janakkalan piensiemenestä tehty markkinointisuunnitelma

Työ tehtiin Suomen Kasviöljylle, joka on aputoiminimi Janakkalan Piensiemen Oy:lle. Työn
tavoitteena oli saada yritykselle lisää asiakkaita ja tunnettavuutta sekä kertoa kuinka he
pystyisivät markkinoimaan tuotteitaan paremmin.


Yrityksen tämänhetkisiä tuotteita ovat camelinansiemen ja camelinaöljy. Näiden tuotteiden
markkinoinnin parantamista suunniteltiin tässä opinnäytetyössä ja etsittiin keinoja
yritykselle siitä miten markkinoinnin kanssa tulisi edetä jatkossa. Yritys toivoo saavansa tästä
opinnäytetyöstä hyötyä omaan tekemiseensä sekä lisää tunnettavuutta.


Työn tarkoituksena oli tehdä asiakastutkimusta ja näiden tutkimusten pohjalta tehtiin
lopulta markkinointisuunnitelman. Tähän suunnitelmaan koottiin asiakastutkimuksen
tulokset ja analyysit. Työssä selvitettiin mitä asiakkaat haluaisivat yritykseltä ja sen tuotteilta.
Kirjallisessa osuudessa käytiin läpi myös seuraavia asioita: camelinaöljy, omega-3- ja 6-
rasvahapot, markkinointi, yritysesittely sekä asiakastarpeet.


Markkinatutkimuksessa saatujen tulosten perusteella yritys ja sen tuotteet ovat vielä kovin
tuntemattomia. Moni ei ollut vielä kuullut camelinaöljystä tai siemenistä. Tämä osoittaa sen,
että markkinointia on lisättävä. Kyseessä on erikoistuotteet, jolloin niiden markkinointi on
vaikeampaa ja se tuo tähän lisää haastetta. Kuitenkin jo tehdyllä markkinoinnilla on ollut
hyviäkin tuloksia, sillä erityisesti Kanta-Hämeessä yritys ja sen tuotteet tiedettiin jo melko
hyvin. Tuotteita ei oltu kuitenkaan välttämättä vielä ostettu kokeiluun. Lisäämällä siis
markkinointia voitaisiin saavuttaa jossain vaiheessa koko Suomen tietoisuus

Lue tästä koko markkinointisuunnitelma

Scroll to Top